Disclaimer

Aan alle op de www.bloembollenverkoop.be pagina’s vermelde prijzen en acties kunnen geen rechten worden ontleend. Prijs- en actiewijzigingen zijn voorbehouden. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Beperking van de aansprakelijkheid

Hoewel Baltus Fundraising streeft naar een website van topkwaliteit, kan Baltus Fundraising niet de juistheid, toepasselijkheid, kwaliteit, actualiteit, geldigheid, volledigheid, of geschiktheid van de informatie waarborgen of garanderen die opgevraagd, verkregen, gedownload of gekopieerd wordt via deze website. Baltus Fundraising onderschrijft, keurt goed, erkent of controleert geen externe bronnen (internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden). Baltus Fundraising is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst voor bedrijven of anderszins) die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop, of die het gevolg is van het gebruik van de website derden en de informatie daarop, die door of via verwijzingen op onze website verkregen, opgevraagd of gedownload zijn.

Start uw verkoopactie