Trostulp Zwanenburg: een gemakkelijke bloeier op een zonnige plaats